Ngọc lục bảo thiên nhiên 5.85carat – Sp31

  Ngọc lục bảo thiên nhiên 5.85carat SKU: DGER0012 Có hàng:     1 Kích thước:     Oval 13.52×11.1×6.85MM Trọng lượng:

Natural Emerald – Sp30

  1 – 2 ct Natural Emerald SKU: EMNR002 Có hàng:     2 Trọng lượng:     1 – 2 ct

2 – 3 ct Natural Emerald – Sp29

  2 – 3 ct Natural Emerald SKU: EMNR003 Giá của chúng tôi:     Call Có hàng:     1 Trọng

0.5 – 1 ct Emerald thiên nhiên – Sp28

  0.5 – 1 ct Emerald thiên nhiên SKU: EMNR001 Có hàng:     0 Trọng lượng:     0.5 – 1

6.28ct Blue White Rainbow Moonstone – Sp27

45

6.28ct Blue White Rainbow Moonstone SKU: MSBR628 Giá của chúng tôi:     Call Có hàng:     1 Trọng lượng:   

4.1ct Blue White Rainbow Moonstone – Sp26

38

4.1ct Blue White Rainbow Moonstone SKU: MSBR410 Giá của chúng tôi:     Call Có hàng:     1 Trọng lượng:   

5.12ct Blue White Rainbow Moonstone – Sp25

27

5.12ct Blue White Rainbow Moonstone SKU: MSBR512 Giá của chúng tôi:     Call Có hàng:     1 Trọng lượng:   


Trang Sức Đá Quý – Trang Sức Đá Phong Thủy – Trang Sức Đá Thiên Nhiên